О нама

У Школској управи обављају се послови:

 • стручно-педагошки надзор у установама;
 • координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа;
 • давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања;
 • учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и праћење његовог остваривања;
 • одржавање и ажурирање базе података о образовању и васпитању и старање о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства;
 • контрола наменског коришћења финансијских средстава установа;
 • остваривање сарадње са локалном заједницом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама и други послови у складу са законом. 

Обавештења

 • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

  http://liste.mpn.gov.rs/

 • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.