Стручно - педагошки надзор

Организација образовно - васпитног рада у школама у школској 2021/2022. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  је доставило  основним и средњим школама упутства за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2021. године.

Поред детаљних стручних упутстава Министарство је доставило школама и прилоге у вези са применом епидемиолошких мера у школама којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.

На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе постављају основе за израду оперативног рада установе за почетак школске 2021/2022. године.

Детаљне информације и прилоге у вези организације и спровођења образовно-васпитног рада у школама можете наћи на линку .

 

Нови циклус спољашњег вредновања

Нови, други по реду, циклус спољашњег вредновања рада установа почео је у октобру 2019. године, а у наредних шест година биће вредноване све предшколске установе, основне и средње школе Расинског округа.

У односу на критеријуме успешности, установе ће добити независну процену о квалитету рада у кључним областима деловања.

Након првог петогодишњег циклуса вредновања извршене су, кроз широку стручну расправу, анализе националног оквира квалитета и методологије вредновања, а резултат су унапређени стандарди и показатељи квалитета, нова мерила и норме за процену.

Сврха спољашњег вредновања је да се, давањем објективне и свеобухватне процене, помогне установи да одреди приоритете у даљем развоју. На нивоу Школске управе Крушевац донет је  годишњи план спољашњег вредновања и именован тим евалуатора који ће на високом професионалном нивоу применити стандардизовану методологију спољашњег вредновања.

Запосленима у установама се препоручује да се посвете разумевању концепта за осигурање квалитета, анализи садржаја и значења стандарда и показатеља, као и регулативи којом се ближе уређује вредновање и самовредновање рада.

Обавештења

  • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

    http://liste.mpn.gov.rs/

  • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.