Стручно усавршавање

Дани отворених врата

Као и прошле школске године, Школска управа у Крушевцу, Локални тим за професионалну оријентацију и партнери у оквиру Локалног савета за каријерно вођење и саветовање Града Крушевца, организују  Дане отворених врата. 

У те дане, на основу сачињеног плана реалних сусрета, ученици 7. и 8. разреда основних школа и њихови наставници посећују предузећа, фирме и установе где се кроз различите активности упознају са њиховим радом. 

Активност ученика се изводе на основу резултата анкетирања о њиховим интересовањима. Календар активности и услуга можете погледати овде.

Школски тимови за професионалну оријентацију попуњавају врсте услуга на прописаном обрасцу који достављају руководиоцима локалних тимова за професионалну оријентацију.

 

Обавештења

  • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

    http://liste.mpn.gov.rs/

  • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.